نکاتی در خصوص نمای ساختمان

 

نکاتی در خصوص نمای ساختمان

 

 

 نکاتی که در نماسازی ساختمان های با نمای سنگی ، آجری ، بتنی، شیشه‌ای و … باید رعایت کرد :

تمیز کردن سطح زیرین نما قبل از نما کاری طوری که از هر نوع آلودگی ( گردو خاک ، شوره زدگی ، دوده گرفتگی ، زنگ فلزات ، باقی مانده های مصالح سطح زیرین و … ) کاملاً پاک شود.

در صورت استفاده از نماهای آجری ، برای جلوگیری از جذب آب ملات توسط آجرهای نما و نیز بکارگیری ملات با نسبت آب و سیمان و ماسه و آهک مناسب با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب و در این نوع نما، چیدن آجرها بصورت کله وراسته برای مشارکت آجرهای نما در باربری سازه و همچنین به منظور پیوستگی آجر نما با آجرهای پشت کار لازم است.

.

استفاده از سیمانهای ضد سولفات در نماهای بتنی، سیمانی و آجری برای مقابله با حمله سولفاتها و جلوگیری از آسیب دیدگی و تخریب نما و در کل تمام ساختمان لازم است.

نصب آب چکانها و قرنیزهای شیبدار ( شیب به داخل ) برای ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل ساختمان و اجرای همزمان و هماهنگ دیوار چینی در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لابند کردن آجرها.

بند کشی صحیح و اصولی با ملات ریزدانه و پرمایهء مناسب و متراکم برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل دیوارنما و دیوار زیرین.

استفاده از سنگهای نمای پردوام و با مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی ( نور خورشید ، آب و رطوبت ) ، با بافت و شکل مطلوب ، بدون ترک خوردگی و خلل و فرج و مهمتر اینکه از نظر قیمت دارای صرفه اقتصادی باشد.

 

 

نکاتی در خصوص نمای ساختمان

 

 

در صورت بکار گیری سنگهای رودخانه‌ای و سنگهای ضخیم در نماهای سنگی باید تا گرفتن کامل ملات از قالبهای مناسب استفاده کرد.

در صورت استفاده از سنگهای پلاک بایستی از این سنگها در برابر رطوبت یخبندان مراقبت نمود و مواد زاید را از سطح این سنگها پاک کرده و با استفاده از یکی از روشهای زیر سنگها را کاملاً به سطح زیرین محکم کرد.

در نماهای بتنی، سیمانی که در تهیه این نوع بتنها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در برابر حملات مواد شیمیایی و نیز تغییرات درجه حرارت و رطوبت دارای سرعت کسب مقاومت بالایی باشد.

.

در تابستان باید از سیمان با گرمای هیدراته پایین و در زمستان بر عکس باید از سیمان با گرمای هیدراتاسیون بالا استفاده کرد. لازم به ذکر است که اختلاط بتن و حمل و نقل، قالب بندی، ریختن و تراکم آن نیز باید بطور کاملاً صحیح و اصولی و در شرایط محیطی مناسب و ایده‌ال هم از نظر دما و هم از نظر میزان رطوبت انجام شود.

سنگدانه های و به طور کلی مواد اولیه مصرفی در تهیه مصالح و ترکیبات لازم برای کار نماسازی باید تمیز و عاری از هر گونه نا خالصی اعم از خاک، گل و لای ، ناخالصیهای معدنی و مواد زاید بوده و در عین حال دارای مقاومت بالا و شکل و بافت مطلوب و مناسب باشند.

لبته آب مصرفی در بتنها و ملاتها نیز باید عاری از انواع ناخالصی ها باشد و رنگ آمیزی مجدد ساختمان در مواقع لزوم چراکه چند سال پس از ساخت ساختمان، تحت تاثیر شرایط جوی و محیطی رنگ ساختمان دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی شده و کیفیت و حالت مطلوب اولیه خود را ازدست داده و نیاز به بازسازی ( رنگ آمیزی مجدد ) دارد.

نکاتی در خصوص نمای ساختمان

نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان  نکاتی در خصوص نمای ساختمان

نویسنده مطلب hamed
    برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت