دلایل ریزش ساختمان در زلزله

 

دلایل ریزش ساختمان در زلزله

 

 

زلزله زمانی در ساختمان احساس می‌شود که امواج لرزه‌ها به پی ساختمان و از پی به بدنه ساختمان انتقال ‌یابد این فرآیند باعث تغییر شکل نسبی در اجزای سازه می‌شود و به این ترتیب با تغییر شکل‌های ایجاد شده نیرو‌های داخلی در اجزا پدید می‌آید.

نیروهای پدیده آمده در اجزا بسته به میزان جرم هر جز تاثیرات مخربی ایجاد می‌کنند برای جلوگیری از تخریب باید مسیری وجود داشته باشد تا نیروها‌ی ناشی زلزله از سازه به پی و به خاک منتقل شود.

در هر سازه‌ نقاط بحرانی وجود دارد و در واقع این نقاط بحرانی محل اتصالات سازه است محل اتصالات در طول اعضای سازه اگر در شرایط مناسبی برای تحمل بار ناشی از زلزله قرار داشته باشند کم‌ترین صدمه را ایجاد می‌کنند.

.

صدمات ناشی از زلزله :

صدمات ناشی از زلزله را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد.

 تخریب فیزیکی، صدماتی روانی و اجتماعی، آثار اقتصادی سه بعد مهم در این زمینه است.

..

تخریب فیزیکی ساختمان :

تخریب فیزیکی همان خرابی ساختمان‌ها و هر نوع سازه خواهد بود این نوع تخریب سبب تلفات جانی و جراحت شده و به دنبال خود بی‌خانمانی و بی‌کاری و تخریب زیرساخت‌ها را به دنبال دارد.

.

عوامل موثر در افزایش خسارات زلزلهد :

اگر بخواهیم به عوامل موثر در افزایش خسارات زلزله اشاره کنیم اولین و مهم‌ترین آن خصوصیات مهندسی سازه است این خصوصیات از زمان شروع هر پروژه ساخت و ساز مد نظر خواهد بود و مواردی مانند تعیین مقاومت خاک و مطالعات پیش از طراحی، طراحی اصولی و منطبق با ضوابط، زمان اجرا و پایبندی به اصول طراحی، انتخاب مصالح و به کارگیری افراد متخصص و نظارت کامل بر امور ساخت و پایان کار را شامل می‌شود.

.

شدت درجه جریان زلزله :

عامل بعدی شدت درجه زلزله است شدت درجه زلزله با توجه به کانون زمین‌لرزه و فاصله عمودی محل وقوع کانون زمین لرزه تا سطح زمین و فاصله طولی تا مرکز کانون زلزله و مدت زمانی که لرزش به‌طول می‌انجامد که خود تابعی از فاصله طولی تا کانون است تعیین می‌شود.

.

عوامل تاثیرگذار زلزله بر میزان خرابی و تلفات :

عوامل بعدی که بر میزان خرابی و تلفات تاثیر دارد کاربری سازه و میزان اشغال بودن سازه در زمان وقوع زلزله و خطرات جانبی ناشی از تخریب زیرساخت‌ها خواهد بود.

.

انتظار از سازه در مواقع وقوع زلزله :

در مواقع وقوع زلزله انتظار از سازه گذر از این بحران بدون تخریب یا با حداقل تخریب خواهد بود. در این خصوص باید مقاومت و شکل پذیری سازه با توجه به شدت زلزله پیش‌بینی شود.

شواهد نشان می‌دهد که کیفیت طراحی و اجرا مهم‌ترین عامل در عملکرد لرزه‌ای سازه‌هاست در این رابطه می‌توان به چند عامل اشاره کرد:

نوع مصالح به‌کار رفته، نوع خاک زیر پی، چگونگی روند پی‌سازی، نوع سیستمی که برای یک سازه انتخاب شده، یکپارچگی سازه، عمر سازه و فاصله دو سازه که در اثر برخورد تخریب مضاعف ایجاد می‌شود.

..

دلایل شکست در سازه‌های بتنی :

عدم رعایت فاصله مناسب خاموت‌ها و ایجاد مفصل پلاستیک در ستون

پدیده ستون – کوتاه

شکست طبقات نرم

شکست در ستون ضعیف‌ تر

.

به غیر از این موارد اگر خاک و پی دچار کمبود مقاومت باربری باشد اگر دو سازه مجاور به هم برخورد کند و دیگر آنکه شاهد واژگونی سازه باشیم نیز میتواند شکست سازه را در پی داشته باشد.

دلایل ریزش ساختمان در زلزله

پلان ساختمان بایستی تا حد امکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن در پلان و ارتفاع ساختمان نیز حتی المقدور احتراز شود .

از احداث طره های بزرگتر از ۵/۱ متر حتی المقدور احتراز شود و از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم های کف خودداری شود و از قرار دادن اجزای ساختمانی ، تاسیسات  و یا چیزهای سنگین بر روی طره ها و عناصر لاغر و دهانه های بزرگ پرهیز گردد .

با بکارگیری مصالح سازه ای مقاوم و شکل پذیری مناسب و مصالح غیر سازه ای سبک، وزن ساختمان به حداقل رسانده شود و نیروی وارد بر ساختمان از طرف زلزله با وزن ساختمان رابطه مستقیم دارد و از ایجاد اختلاف سطح در کف ها تا حد امکان خودداری شود و از کاهش و افزایش مساحت زیر بنای طبقات در ارتفاع ، به طوری که تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد شود پرهیز گردد.

 

علت ایجاد ترک در ساختمان :

افت پی بر اثر عواملی چون زلزله،رطوبت و فشارهای وارد از طبقات، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن پیش می آید همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیر فنی،سبب نشست های پی می شود در مجموع ،بر اثر حرکات زمین اسکلت ساختمان حرکت می کند و شکست های مختلف که شامل ترکهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شکل مویی است نمایان می شود.

.

ترکهای عمیق:

این ترکها گاهی بطور دائمی بوجود می آید و دلیل آن، نشست مرتب پی است که در این صورت، بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است .

.

ترکهای ثابت :

معمولاً پس از نشست پی تحرک ساختمان کم می شود  این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیرپی پیش می آید در نتیجه ، شکست و افت دیوارها و اسکلت بنا نیز متوقف و حالت ترک ثابت می شود.

.

موی ترکهای معمولی :

این ترکها در اثر افتهای کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علت نوع مصالح اندود بوجود می آیند. رطوبت، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب، باعث ایجاد ترک های مویی می شود .

دلایل ریزش ساختمان در زلزله

دلایل ریزش ساختمان در زلزله دلایل ریزش ساختمان در زلزله   دلایل ریزش ساختمان در زلزله  دلایل ریزش ساختمان در زلزله   دلایل ریزش ساختمان در زلزله   دلایل ریزش ساختمان در زلزله   دلایل ریزش ساختمان در زلزله 

 

 

 


نویسنده مطلب hamed
    برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت