پوکه معدنی

پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی

کاربرد این نوع پوکه دربلوک زنی –بتن-تیغه و….استفاده میشود

وزن هر متر مربع پوکه معدنی حدودا ۶۵۰کیلوگرم وسایز آن ۱۰الی ۱۵ نیلیمتر میباشد

وسایز آن حدودا ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر است

رنگ این نوع پوکه سیاه میباشد

اگر پوکه قروه را با پومیس تبریز اختلاط کنیم میتوانیم درتولید بلوک سبک استفاده کنیم

همچنین اگربا پوکه لیکا مختلط شود میتواند در تولید بلوک لیکا بکار برد

درتولید دیوارهای پیش ساخته موزاییک وآجرهای بتنی نیز میتوان ازاین نوع پوکه استفاده کرد

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی

این نوع پوکه درسایز۱۸الی۲۶میباشد تقریبا جزوسبک ترین نوع پوکه میباشد

بیشترین کاربرد این نوع پوکه درشیب دارکردن سقف ساختمان ها میباشد

این نوع پوکه برای کاهش وزن ساختمان بکارمیرود

ازاین نوع پوکه میتوان درساخت ابنما نیزبکاربرد

نحوه استفاده ازاین نوع پوکه درشیب بندی ساختمان ها به این صورت است که ابتدا پوکه را در سطح ریخته سپس شیب بندی انجام دهیم ویک لایه ملات کشیده وایزوگام کنیم

پوکه معدنی فندقی

پوکه معدنی

سایز این نوع پوکه ۱۰الی ۲۰میلیمتراست

خواص پوکه معدنی فندقی

برای کف سازی وتولیدبتن سبک وشیب بندی ساختمان وهم سطح کردن کف طبقات استفاده میشود

پوکه معدنی چون دردرمای بالا زیرزمبن تولیدمیشود داری سختی ومقاومت بالایی است ومیتوان برای مصارف کشاورزی نیز استفاده کرد

پوکه نخودی

پوکه معدنی

این نوع برای کاربردهای مهمی مثل شیب بندی بتن سازی کم کردن فشارو…میتوان بکار برداما بیشترین کاربرد ان درکارگاههای تولیدی بلوک سقفی برای ساخت بلوک سبک میباشد برتری این نوع پوکه نسبت به سایر پوکه معدنی ها این است که این نوع پوکه سبک تر است ودرمتراژبالا این اختلاف جرم کاملا مشخص است

 

 


نویسنده مطلب علی نجفی
    برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت