آشنایی با قالب بندی بتن

 

آشنایی با قالب بندی بتن

 

برای احداث یک سازه بتن باید بتن خمیری در قالب هایی ریخته شود تا پس از پر کردن تمام حجم قالبها و سفت شدن ، به شکل لازم در آید و از مهمترین گام ها در احداث سازه‌ های بتن ی، انجام قالب‌ بندی است.

به همین دلیل باید مجری و پیمانکار سازه‌ های بتنی کاملا در جریان امور مربوط به قالب‌بندی ، از وسایل گرفته تا مشخصات و روا داریهای ابعاد و روشهای اجرایی قرار داشته باشند.

پس از استقرار قالبها در محل مربوطه باید از آنها کاملاً بازدید نموده و درزهایی که احتمالا باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد ، گرفته شوند.
پایداری از مهمترین خصوصیاتی است که باید در قالب‌ بندی رعایت شود.

کافی نبودن مهار بندی پایه‌ ها و یا مهار بندی افقی سکوها، عدم تنظیم تعادل افقی بتن‌ریزی که منجر به پر شدن یک قسمت از قالب ، و خالی ماندن قسمت دیگر می‌شود.

کف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه‌ها، عدم حضور کارگران ماهر ، خوب نبستن قطعات قالب به یکدیگر ، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و لغزش لایه خاک مجاور قالب و غیره می‌توانند باعث خرابی قالبها گردند.

 

تدارکات مربوط به قالب ها :

باید نسبت به قالبهای در تماس با بتن نما ، توجه کافی مبذول داشت درز بین تخته‌ ها و درز بازشو هایی که در قالب ایجاد شده‌اند ، باید کاملا آب‌ بندی شوند تا شیره بتن از درزها بیرون نزند .

باید از حرکت قالب از جای خود و نیز حرکت اجزای قالب نسبت به یکدیگر جلوگیری بعمل آید باید برای برداشتن قطعاتی که برای حفظ فاصله تخته‌ های دو وجه مقابل هم قالب بکار می‌روند و تدابیر لازم اتخاذ گردد تا این قطعات درون بتن نمانند باید به نحوی قرار داده شوند که پس از برداشتن قالب و بریدن آنها حتی المقدور کمترین اثر روی بتن باقی بماند.

 

تراز و شاغولی بودن قالبها باید در حین بتن‌ ریزی بهم بخورد به این منظور گاه با ریسمان‌بندی بین نقاط مرجعی که به قالب متصل نیستند، از حلظ وضعیت قالب اطمینان بعمل می‌آید.

تمام قطعاتی که به قالب بسته می‌شوند باید کاملا محکم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن آنها نشود. برای تسهیل کار متراکم ساختن بتن در دیوارهای بلند و امثال آنها، باید در نقاط لازم در روی قالب بازشوهایی تعبیه نمود.

این بازشوها باید دارای دری باشند که براحتی باز و بسته شده و کاملا آب بند باشند پایه‌ های اطمینان باید به نحوی قرار گیرند که پایداری مجموعه قالبها کاملا تأمین گردد از اتکای پایه‌ها بر زمین های منجمد و سست باید جداً احتراز گردد.

مقررات مربوط به ایمنی قالبها از لحاظ کارگرانی که در محل هستند، باید کاملا رعایت شوند. جدار قالب باید به موادی آغشته شود که بتن پس از گرفتن به آن نچسبد و هم قالب برداری براحتی انجام شود و هم سطح بتن پس از قالب برداری خراب نشود و نوع این مواد برحسب هوای محیط و سطح مورد نیاز برای بتن، پس از قالب برداری متفاوت است.

 

 

آشنایی با قالب بندی بتن

 

 

جلوگیری از چسبیدن قالب بتن به راههای زیر صورت می‌پذیرد :
(۱) استعمال مایعی که جدار قالب را روغنی کند.
(۲) استعمال رزین یا روغن جلایی که پس از خشک شدن، جدار قالب را لغزنده و بسیار صاف نماید.
(۳) استعمال مواد دیرگیر بر روی جدار برای جلوگیری از هیدراتاسیون لایه نازکی از بتن مجاور قالب.
(۴) استفاده از پوشش هایی سخت و کاملا صاف از قبیل قالبهای فایبرگلاس و یا پلاستیکی.

.
روشهای فوق همچنین از جذب آب بتن توسط قالب چوبی نیز جلوگیری می‌نمایند برای اینکه قالبها بهتر دوام کنند، باید به مجرد قالب برداری ، کار تمیز کردن قالب و آغشته سازی آن انجام پذیرد.

هوای گرم و خشک و یا سرد و مرطوب می‌تواند باعث خرابی قالب شود در صورتی که آغشته کردن سطح قالب به مواد لازم ، در محل نصب و بسته شدن قالب صورت پذیرد ، باید مطمئن شد که این مواد روی میلگردها و سایر نقاطی که پیوستگی بتن با آنها ضروری است نمانده باشند مواد فوق باید به نحوی باشند که بر بتن و یا بر نمایی که برای بتن لازم است، آثار نامناسبی نداشته باشند.

.
گرد و خاک، خاک اره ، میخ های افتاده و سایر فضولاتی که ممکن است در قالب ریخته باشند ، باید قبل از شروع بتن‌ ریزی برداشته شوند قالبها باید به نحوی مستقر شوند که محل کافی برای جا دادن میلگردها و بتن ، کار کردن در قالب در صورت لزوم ، لرزاندن بتن و نیز نظارت بر کلیه اقدامات فوق موجود باشد نظارت بر وضع قالب در هنگام بتن‌ ریزی باید دقیقاً بعمل آمده و بمجرد مشاهده اشکال در قالب دستور قطع بتن‌ ریزی صادر گردد.

آشنایی با قالب بندی بتن

آشنایی با قالب بندی بتن  آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن   آشنایی با قالب بندی بتن  آشنایی با قالب بندی بتن 

نویسنده مطلب hamed
    برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت