آشنایی با خاک برداری و گودبرداری

 

آشنایی با خاک برداری و گودبرداری

 

بسیاری دو آیتم خاک برداری و گودبرداری در عملیات عمرانی را با یکدیگر اشتباه می گیرند در حقیقت ، خاک برداری برداشت پستی و بلندی های زمین بوده و عمق خاک برداری حدود ۶۰ سانتی متر می باشد.

بدین معنا که در خاکبرداری تنها پستی و بلندی های سطحی از روی زمین برداشته می شود. در مقابل گودبرداری معنای دیگری دارد گودبرداری به معنای برداشتن پستی و بلندی های زمین با عمق بیش از ۶۰ سانتی متر می باشد. لذا گودبرداری کاری به نسبت سنگین تر از خاک برداری بوده و بایستی با ماشین آلات مخصوص خود انجام شوند.

.

نواع زمین ها در خاک برداری و گودبرداری :

نکته بسیار مهم و موثر در خاکبرداری و یا گودبرداری نوع زمین است بسیار مهم است که شما می خواهید عملیات خاکی را در چه نوع زمینی انجام دهید اگر زمین شما از نوع سخت باشد، عملیات خاکی شما نیز به نسبت دشوارتر خواهد بود.

.

انواع زمین ها عبارتند از :

زمین دستی، نرم بیلی ماسه و شن : این نوع زمین ساده ترین نوع زمین برای انجام خاکبرداری و گودبرداری بوده و این نوع عملیات به سهولت در آن قابل انجام اند منظور از لفظ «زمین دستی» یا بعضا «خاک دستی»، زمینی است که خاک آن به صورت دستی و با دست یا همان بیل ریخته شده است و خاک این نوع زمین ها، با فشار پا و بیل به سادگی قابل برداشتن می باشد.

زمین لجنی : این نوع زمین ها از نوع خاک های ریزدانه می باشد. آب در این نوع زمین ها بسیار زیاد بوده و به همین دلیل زمین لجنی نام گرفته است. میزان آب در میان دانه های خاک این نوع زمین ها به قدری زیاد است که ماشین آلات خاکی روی آن، تحت اثر وزن خود در خاک فرو خواهند رفت.

.

 

انواع زمین در خاک برداری و گودبرداری

 

.

زمین کلنگی : این نوع زمین ها، اگرچه باز هم زمین سختی نیست اما از دو مورد بالایی سخت تر است خاک این نوع زمین ها به کمک کلنگ کنده و با بیل برداشته می شود البته این زمین ها به اندازه ای سخت نیست که پس از ضربه کلنگ، آثار کلنگ روی خاک آن دیده شود. به همین دلیل پس از هر ضربه کلنگ روی این نوع خاک، یک توده خاک خواهد ریخت.

زمین دج : این نوع زمین به مراتب سخت تر از کلیه موارد بالا می باشد این زمین به سختی با کلنگ کنده می شود و با بیل برداشته می شود این زمین به قدری سخت است که جای ضربات کلنگ روی این نوع زمین می ماند بهترین راه برای خاکبرداری در این زمین ها، استفاده از دج بر است.

.

زمین های سنگی: سخت ترین نوع زمین است این زمین به صورت یکپارچه سنگی بوده و از این رو کار با این زمین بسیار مشکل است برخی به اشتباه، به زمینی که در آن قلوه سنگ زیادی وجود دارد زمین سنگی می گویند.

اما این امر اشتباه بوده و زمین سنگی بایستی به صورت کامل سنگی باشد. معمولا برش این نوع زمین به کمک مواد منفجره و سوزا صورت می گیرد. البته بایستی به این نکته نیز توجه داشت که استفاده از مواد منفجره، در همه مناطق میسر نیست بلکه می بایست در مناطق آبادی، این نوع سنگ با بولدوزر D9 کنده شده و با D8 برداشته شود.

.

ابعاد و حدود گودبرداری :

همانند هر عملیات خاکی دیگر گود برداری می بایست در ابعاد خاصی صورت گیرد با توجه به این که گودبردری جزء مراحل اولیه ساخت یک ساختمان است، می توانیم تا حدود۱۰ سانتی متر در آن خطا داشته باشیم با این حال با پیشرفت روند ساخت ساختمان، به مرور این خطا کم تر و کم تر شده به طوری که در مراحل نصب ستون ها، خطا در حدود میلی متر خواهد بود.

.

عمق گود برداری :

عمق گود برداری نیز حداقل و حداکثر خاص خود را دارد این مقادیر به شرح زیر هستند :

حداقل : حداقل میزان گودبرداری، زیر کف سازی پایین ترین طبقه است.

حداکثر : حداکثر میزان گودبرداری، زیر پی یعنی روی بتن مگر می باشد.

بایستی به این نکته شود که گودبرداری ، هرچقدر هم خطا داشته باشد باید به گونه ای باشد که در این حدود انجام شود.

آشنایی با خاک برداری و گودبرداری

آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری  آشنایی با خاک برداری و گودبرداری

نویسنده مطلب hamed
    برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت